CEZ Skawina

CEZSkawina

Pogoda

Kalendarz

Odwiedziny

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 
Zmiana przepisów dotyczących wywozu śmieci
poniedziałek, 25 marca 2013 21:26

Od stycznia 2012 roku zmieniła się ustawa o utrzymaniu czystości w gminach. Do tej pory mieszkańcy mieli prawo wyboru firm wywożących odpady. Obecnie, po zmianie przepisów, gminy na podstawie przetargu wybierają firmy wywożące śmieci oraz decydują o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach, częstotliwości wnoszenia opłat, a także o sposobie i zakresie świadczenia usług.

Właściciele nieruchomości muszą pamiętać o tym, aby do końca czerwca 2013 roku rozwiązać dotychczasowe umowy z firmami wywożącymi śmieci w celu uniknięcia podwójnych opłat za wywóz odpadów (jednej na rzecz gminy, drugiej – z tytułu dotychczasowej umowy).

Mieszkańcy Woli Radziszowskiej którzy mają podpisane umowy o wywóz odpadów komunalnych z MZU Sp. z o.o. z siedzibą w Skawine mogą skorzystać z ułatwienia, które zorganizowało Sołectwo Woli Radziszowskiej. W sklepach w Woli Radziszowskiej będą dostępne formularze rozwiązania umowy z MZU. Można wypełnić je na miejscu i zostawić w sklepie lub przekazać Sołtysowi. Na naszej stronie internetowej przedstawiamy wzór wypełnionego formularza oraz czysty formularz, który można wydrukować i wypełnić. Przy wypełnianiu formularza należy zwrócić uwagę, żeby data wypełnienia formularza była wcześniejsza niż 31.03.1013 roku.

Pobierz formularz rozwiązania umowy PDF

Przykład wypełnionego formularza

PrzykladRozwiazanieUmowyMZUMini